Sinopsis

Una chica de secundaria con un abrumador talento literario sacude las vidas de quienes la rodean con su brillante espontaneidad.

Selecciona un idioma para reproducir el contenido


Sho Tsukikawa Sho Tsukikawa Director
Akira Kobe Akira Kobe Productor
Yurina Hirate Yurina Hirate Hibiki Arui
Keiko Kitagawa Keiko Kitagawa Fumi Hanai
Ayaka Wilson Ayaka Wilson Rika Sobue
Masanobu Takashima Masanobu Takashima Mitsuharu Yanamoto
Yuya Yagira Yuya Yagira Kohei Tanaka
Toru Nomaguchi Toru Nomaguchi Hiroaki Yano
Kazushige Komatsu Kazushige Komatsu Hiroshi Fujino
Mizuki Itagaki Mizuki Itagaki Ryotaro Tsubaki
Daisuke Kuroda Daisuke Kuroda Masato Otsubo
Shun Oguri Shun Oguri Shunpei Yamamoto
Eisaku Yoshida Eisaku Yoshida Akihito Sobue
Yukiya Kitamura Yukiya Kitamura Hitoshi Kijima