Sinopsis

La historia de “Sekigahara” tiene lugar en 1600 durante la Batalla de Sekigahara. Mitsunari Ishida (Junichi Okada) y Tokugawa (Koji Yakusho) se enfrentan con el destino de la nación colgando de un fino hilo. Hatsume (Kasumi Arimura) es enviada como un espía para matar a Mitsunari Ishida, pero se enamora de él.

Selecciona un idioma para reproducir el contenido


Masato Harada Masato Harada Director
Junichi Okada Junichi Okada Ishida Mitsunari
Koji Yakusho Koji Yakusho Tokugawa Ieyasu
Takehiro Hira Takehiro Hira Shima Sakon
Masahiro Higashide Masahiro Higashide Kobayakawa Hideaki
Yasumasa Ohba Yasumasa Ohba Otani Yoshitsugu
Kenichi Matsuyama Kenichi Matsuyama Naoe Kanetsugu
Shihou Harumi Shihou Harumi Ankokuji Ekei
Shû Nakajima Shû Nakajima Serubicchi
Mitsu Dan Mitsu Dan Myozen
Ayumi Ito Ayumi Ito Shirohebi
Yukiya Kitamura Yukiya Kitamura Ii Naomasa
Takuma Otoo Takuma Otoo Fukushima Masanori
Masato Wada Masato Wada Kuroda Nagamasa
Yohei Matsukado Yohei Matsukado Kato Kiyomasa
Midoriko Kimura Midoriko Kimura Kita no Mandokoro
Tokuma Nishioka Tokuma Nishioka Maeda Toshiie
Kenichi Takito Kenichi Takito Toyotomi Hideyoshi